Συγκρότηση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου

ShareThis
Δημοσίευση: 12-01-2024 21:29 | Προβολές: 726

Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου, στην  6η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου ακαδ. έτους 2023-2024, που έγινε στην Κέρκυρα την 11η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:00, λαμβάνοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141),
β) την υπ’ αριθμ. 3/03.01.2024 Προκήρυξη για την εκλογή των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου,
συγκροτεί την πενταμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των έξι (6) εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, ως εξής:

Τακτικά μέλη 
1. Εμμανουήλ Μάγκος, Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής
2. Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος, Καθηγητής Τμήμ. Τεχνών Ήχου και Εικόνας
3. Κωνσταντίνος Αρτίκης, Αν. Καθηγητής Τμήματος Τουρισμού
4. Φωτεινή Βάκη, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας
5. Χρήστος Καρύδης, Αν. Καθηγητής Τμήματος Περιβάλλοντος
Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής και Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας θα ασκεί το αρχαιότερο μέλος στη βαθμίδα του Καθηγητή, που είναι ο Εμμανουήλ Μάγκος. Σε περίπτωση που κωλύεται στην άσκηση των ανωτέρω καθηκόντων, θα αναπληρώνεται από το επόμενο μέλος στη βαθμίδα του Καθηγητή, τον Ανδρέα Γιαννακουλόπουλο.

Αναπληρωματικά μέλη, με σειρά αναπλήρωσης
1. Εμμανουήλ Δρακάκης, Αν. Καθηγητής Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
2. Ιωάννης Τουλής, Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών
3. Σταύρος Κάτσιος, Καθηγητής Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
4. Σαράντης Μητρόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης
5. Νικόλαος Κοψαχείλης, Αν. Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Η ανωτέρω απόφαση είναι αναρτητέα στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ από τη Γραμματεία Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Διοικητικών Υποθέσεων και Προγραμματισμού
του Ιονίου Πανεπιστημίου,
Αναπλ. Καθηγητής Ευστάθιος Μακρής

elections

Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας