Ενημέρωση
Ομόφωνη εκλογή του Καθ. Ανδρέα Φλώρου ως Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου 2024-2028
Δημοσίευση: 24-03-2024 14:36 | Προβολές: 3751
image
Με ομόφωνη απόφαση που ελήφθη στις 22/03/2024 τα εκλεγμένα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Ι.Π. εξέλεξαν Πρύτανη τον Καθ. Ανδρέα Φλώρο για την περίοδο 2024-2028.
Ανακοίνωση υποψηφιότητας Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου και δημοσίευση σχεδίου ανάπτυξης για την περίοδο 2024-2028
Δημοσίευση: 19-03-2024 15:28 | Ενημέρωση: 19-03-2024 16:20 | Προβολές: 840
image
Ανακοινώνεται η μοναδική υποψηφιότητα  για την θέση του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου για την περίοδο 2024-2028 από τον Καθηγητή του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας κ. Ανδρέα Φλώρο.
Εκλογή εξωτερικών μελών Συμβουλίου Διοίκησης Ιονίου Πανεπιστημίου
Δημοσίευση: 29-02-2024 13:40 | Προβολές: 515
image
Την Τετάρτη 28/02/2024 έγινε η εκλογή των πέντε εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης Ιονίου Πανεπιστημίου, με την οποία ολοκληρώθηκε η σύνθεση του ενδεκαμελούς οργάνου. Η εκλογή μεταξύ δεκατριών υποψηφιοτήτων έγινε με ηλεκτρονική ψηφοφορία στην οποία ψήφισαν τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου.
Κοινή Ανακοίνωση Εσωτερικών Μελών Συμβουλίου Διοίκησης Ιονίου Πανεπιστημίου
Δημοσίευση: 28-02-2024 21:27 | Προβολές: 2734
image
Κοινή ανακοίνωση των εσωτερικών μελών μετά το πέρας της διαδικασίας εκλογής των εξωτερικών μελών και τη συγκρότηση σε σώμα του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, σχετικά με το μέλλον του ιδρύματος.
Συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Δημοσίευση: 28-02-2024 16:17 | Προβολές: 1496
image
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου διαπιστώνει τη συγκρότηση του ενδεκαμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου με θητεία από 01-09-2024 μέχρι 31-08-2028.
Αποτελέσματα εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Δημοσίευση: 23-02-2024 18:21 | Ενημέρωση: 26-02-2024 11:11 | Προβολές: 3476
image
Στην Κέρκυρα στις 23 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή, ώρα 15.00, ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου 2024 έως 31η Αυγούστου 2028, η οποία διαδικασία διεξήχθη από ώρα 9:00 έως 15:00.
Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Δημοσίευση: 23-02-2024 18:52 | Προβολές: 621
image
Ανακοινώνονται οι υποψηφιότητες για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, για το χρονικό διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου 2024 έως 31η Αυγούστου 2028.
Ψηφοφορία για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ι.Π. - Παρασκευή 23/02/2024 09:00 - 15:00
Δημοσίευση: 19-02-2024 23:52 | Προβολές: 1571
Σημαντική Ημερομηνία: 23-02-2024
[Έληξε]
image
Την Παρασκευή 23/02/2024, από ώρα 09:00 έως 15:00, θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των έξι (6) εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου 2024 έως 31η Αυγούστου 2028. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά με χρήση του πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ»
Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου (επικύρωση τελικής λίστας)
Δημοσίευση: 02-02-2024 18:11 | Ενημέρωση: 13-02-2024 19:04 | Προβολές: 1194
Σημαντική Ημερομηνία: 23-02-2024
[Έληξε]
image
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για τις εκλογές ανάδειξης των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου συνεδρίασε στις 02/02/2024 και αποφάσισε την ανακήρυξη οκτώ υποψηφιοτήτων (Πρακτικό 1). Η Επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου στις 13/02/2024 και αποδέχθηκε την ανάκληση της υποψηφιότητας του Καθ. Ι. Λαζαράτου και επικύρωσε την τελική λίστα με τις επτά εναπομείνασες υποψηφιότητες (Πρακτικό 2).
Οριστικός Εκλογικός Κατάλογος Μελών ΔΕΠ για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Δημοσίευση: 06-02-2024 19:21 | Ενημέρωση: 13-02-2024 17:44 | Προβολές: 1384
image
Αναρτήθηκε ο Οριστικός Εκλογικός Κατάλογος Μελών ΔΕΠ για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου 2024.
Συγκρότηση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Δημοσίευση: 12-01-2024 21:29 | Προβολές: 727
Στην 6η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου ακαδ. έτους 2023-2024, που έγινε στην Κέρκυρα την 11η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:00 ομόφωνα συγκροτήθηκε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των έξι (6) εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Δημοσίευση: 03-01-2024 15:58 | Προβολές: 2115
Έναρξη: 03-01-2024 |Λήξη: 02-02-2024
[Έληξε]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 520.99 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  doc.png  Αίτηση Υποψηφιότητας
Mέγεθος: 32.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
image
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου αποφασίζει την έκδοση διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων εξωτερικών μελών στο Συμβούλιο Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου. H θητεία του Συμβουλίου Διοίκησης που θα συγκροτηθεί, άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου 2024 και λήγει την 31η Αυγούστου 2028. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 2α Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδος 2:00 μ.μ.
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Δημοσίευση: 03-01-2024 15:54 | Προβολές: 1378
Έναρξη: 03-01-2024 |Λήξη: 02-02-2024
[Έληξε]
image
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου αποφασίζει την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των έξι (6) εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου. H θητεία των εσωτερικών μελών που θα εκλεγούν άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου 2024 και λήγει την 31η Αυγούστου 2028. Ως ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η 23η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 2α Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδος 2:00 μ.μ. 
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας